Overspenningsvern

Overspenningsvern er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning.

Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade finere elektronisk utstyr (elektronikk), slike spenningsvariasjoner kan skyldes lynnedslag. Dersom det er sannsynlig at det kan oppstå skadelige overspenninger i et elektrisk anlegg, skal det monteres overspenningsvern i henhold til kravene gitt i fell § 25 og i NEK 400-4-44 punkt 443 og 534.


 

populært i Overspenningsvern

Viser 1 til 12 (av 12 produkter)