Produkter fra Airthings

Hvem vi er

Airthings, etablert i 2008, er et teknologiselskap med hovedkontor i Oslo. Selskapet drives av erfarne forskere, ingeniører og utviklere med et felles mål: Å informere om radon og andre kilder til luftforurensning, samt utvikle teknologiske løsninger som bidrar til bedre helse.

En enkel og fremadrettet løsning

Enhver idé starter med et problem: metoden man bruker for å måle radon i boliger har ikke endret seg på nesten 30 år.

En gruppe forskere som jobbet sammen ved CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) så et hull i radonmålingsmarkedet. Tradisjonelt sett har forbrukere hatt to alternativer for å måle radon: enten kontakte et profesjonelt radonmålerselskap, eller kjøpe en sporfilmboks som må sendes inn til en lab for å lese av resultatene.

Airthings ble etablert for å bryte med disse tradisjonene og gi forbrukere, så vel som bedriftseiere, tilbake kontrollen over sin innendørs luftkvalitet. Vi lager også sertifiserte radonmålere for profesjonelle radonmålere med 4 ganger så mange testkamre for radon.

Teknologi du kan stole på

Airthings bruker den samme profesjonelle radon- og luftkvalitetsteknologien i alle våre produkter og holder produktutviklingen innad i selskapet. Det gjør at vi kan tilby enkle, rimelige og nøyaktige produkter som gir huseiere og bedrifter full kontroll over sin innendørs luftkvalitet. Den samme teknologien brukes også i våre produkter for profesjonelle radonmålere.


Viser -49 til 0 (av 0 produkter)