Binærinngang universal brytergrensesnitt 4 kanaler


Art.nr: 4547040
2.149,-

Firedobbel binærinngang, brukes i dyp koblingsboks (60 mm dyp) bak en konvensjonell bryter/tast, for tilkobling av potensialfrie kontakter.

Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX-telegrammer. De fire inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. To innganger er parametrerbare som utganger (maks. 0,8 mA).

Programvareegenskaper som kan stilles inn:

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngang 1 til 4 hhv. impulsteller og koblingsteller til inngang 1 og 2
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger
  • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang
  • Begrensning av telegramfrekvens

FUNKSJONEN INN/UTKOBLING:
To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges

FUNKSJONEN DIMMING:
Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig

FUNKSJONEN PERSIENNE:
Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.

FUNKSJONEN VERDIGIVER OG LYSSCENEFORLENGELSE:

Flanke (tast som lukker, tast som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.

FUNKSJONEN TEMERATURGIVER OG GIVER FOR LYSSTYRKEVERDI:
Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdi: Flanke og verdi kan parametreres, mulig å justere verdien ved tast med langt tastetrykk

FUNKSJONEN IMPULSTELLER:
Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametreres; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn

FUNKSJONEN KOBLINGSTELLER
Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametreres

FUNKSJON SOM KOBLINGSUTGANGER
Egenskaper ved svikt i og gjenopprettelse av busspenning, innkoblings- og/eller utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering utgang (blinking av en lysdiode)

Micro Matic

Micro Matic

Micro Matic tilbyr smarte løsninger og kompetanse innen elektro og HVAC.

Micro Matic Norge AS ble etablert i 1969. Vi har hovedkontor på Hvalstad i Asker kommune, og distriktskontorer i Bodø, Trondheim, Bergen, og Haugesund. Selskapet er norskeid, og har 41 ansatte.

Vi importerer og markedsfører komponenter og systemer for styring og kontroll av tekniske installasjoner, i segmentene elektro og HVAC.

Våre utvalgte leverandører er blant de fremste i Europa innenfor sine satsningsområder. Dette sikrer at vi kan oppfylle vår målsetting om å være ledende når det gjelder å tilby nye og innovative løsninger.

Energiøkonomi, kombinert med design og komfort, er en fellesbetegnelse for mange av våre produkter.

Miljøengasjement

Micro Matic er miljøfyrtårnsertifisert, noe som innebærer at virksomheten drives lønnsomt og miljøvennlig.
Som medlem av RENAS oppfyller vi kravene i EE-forskriften om innsamling og miljøriktig behandling av kasserte EE-produkter.
Micro Matic er medlem av Grønt Punkt, en ordning som er med på å sikre finansiering av returordninger for brukt embalasje.

Visjon 

Micro Matic Norge AS skal skape positive opplevelser for kunder, samarbeidpartnere, leverandører og ansatte.

Verdier

  • Positiv
  • Pålitelig
  • Verdiskapende

 

Alternative produkter

Kunder som så på dette så også på